מצלמת תרמית

המצלמה התרמית מצלמת באמצעות אינפרא אדום וסורקת את השטח.  התמונה אפשרת לראות את מקור הנזילה ולהמליץ על פתרון.

מצלמה תרמית
מצלמה תרמית

בעיות נפוצות:

  • צינורות מים בלחץ יכולים להיסדק, להתפוצץ, להתנתק ולגרום ליציאת נוזלים מהצנרת למבנה הבניין. סיבות נוספות לנזק נובעות מבלאי, קורוזיה, ביצוע רשלני.
  • צנרת דלוחין בתוך חלל הריצפה עלולה להינזק מסיבות שונות (תלוי בסוג החומר).
  • הסיבות השכיחות ביותר: סדק בחיבורי התפר (ריתוך), במופה חשמלית פגומה או חדירת בורג לתוך הצינור, בלאי, ביצוע עבודה רשלנית.

נזקים: רטיבות בקירות, קילופי טיח, עובש (פטריה), הצפה, רטיבות אצל השכנים.